In de woning 


Het (SVH) zorg totaal systeem is een personen alarmeringssysteem in huis voor een optimale veiligheid. Door eenvoudig een knop in te drukken (pol/halszender) wordt er een duidelijke spreek en luisterverbinding tot stand gebracht. Met losse callpoint units kan vanaf verschillende locaties in de woning zoals de slaapkamer, toiler en de badkamer ten alle tijde een noodoproep worden gedaan, de hulpbehoevende kan dan direct vanaf deze locatie spreken met een hulpverlener.


Aanwezigheid detectie

Indien gewenst detecteert het (SVH) zorg totaal systeem menselijke bewegingen in de woning. Als er bij een bepaalde tijd geen beweging wordt waargenomen, geeft het (SVH) zorg totaal systeem een melding naar een zorgmeldkamer en/of een persoonlijk contact. Deze dagelijkse controle maakt het mogelijk een hulpverlener te sturen zonder dat de hulpbehoevende hiervoor een noodopoproep heeft gedaan.


Inbraak en brandbeveiliging

(SVH) zorg totaal systeem maakt het tevens mogelijk de woning te beveiligen tegen inbrekers, het is zeer eenvoudig het systeem uit te breiden met inbraakdetectoren, zoals bewegingsmelders en deur/raamcontacten. Ook kunnen optische rookmelders op het systeem worden aangesloten. De bediening is zeer eenvoudig en afgestemd op de hulpbehoevende. Alarmmeldingen kunnen worden doorgemeld naar een PAC alarmcentrale.