Meldingen vanuit de woning

Meldingen versturen naar uw mantelzorger / prive nummerStap 1:

Er is hulp nodig, druk op de rode knop van het zorgsysteem of op de rode knop van uw hand/polszender.
U hoeft nu verder niks meer te doen.Stap 2 : 

Het zorgsysteem vertelt u (middels een spraakchip) dat u de alarmknop hebt ingedrukt en dat een spreek/luister verbinding wordt opgebouwd.Stap 3 :

Een familielid, goede buur, kennis of goede vriend wordt direct door het zorgsysteem opgebeld en ontvangt ook een SMS boodschap 
(bijv: Zorgoproep OMA) 


Stap 4 :

De persoon die door het zorgsysteem wordt gebeld kan direct met u spreken, door de gevoelige ingebouwde microfoon en speaker zal de communicatie luid en duidelijk zijn
op zeker 7 meter afstand van het zorgsysteem.
Stap 5 :

De persoon die met u spreekt kan direct actie ondernemen of indien nodig hulp van derden inroepen, deze persoon weet ook waar uw sleutel is om eventueel naar binnen te gaan.Stap 6 : 

Als een derde de woning is binnengekomen, drukt deze op de groene knop, een spreek/luister verbinding met de eerste persoon wordt weer opgebouwd zodat er middels een goede communicatie samen gewerkt kan worden (er kan dan eventueel een doktor of ambulance gewaarschuwd worden). Ook ontvangt de eerste ontvanger een SMS bericht met de tekst ''hulp gearriveerd''Stap 7 :

Wanneer de hulpverlener klaar is met de hulpverlening, drukt deze voor een laatste maal op de groene knop (er wordt dan een SMS verzonden met de tekst "hulpverlening is verricht" en een spreek/luister verbinding wordt weer opgebouwd om nog even naar elkaar verslag uit te brengen van deze hulpverlening).