Meldingen vanuit de woning naar de (SVH) zorg totaal meldkamer 

Meldingen versturen naar de (SVH) zorg totaal meldkamer en direct contact met een van onze centralisten.

Voordelen zorgmeldkamer : 

Direct contact met een zorgcentralist met duidelijke spreek/luisterverbinding
24 uur per dag en 7 dagen per week altijd direct contact
 Inschakelen hulpverlening in een handomdraai
Alle meldingen komen centraal binnen
Persoonlijke benadering door een zorgcentralist
Inkijken op afstand in woning (indien gewenst)
Waarschuwen van overige waarschuwingsadressen bij noodoproepen (familie, etc.)Voor meer informatie over de (SVH) zorg meldkamer kunt u met ons contact opnemen.


Stap 1:

Er is hulp nodig, druk op de rode knop van het zorgsysteem of op de rode knop van uw hand/polszender.

U hoeft nu verder niks meer te doen.Stap 2 : 

Het zorgsysteem vertelt u (middels een spraakchip) dat u de alarmknop hebt ingedrukt en dat een spreek/luister verbinding wordt opgebouwd.Stap 3 :

De (SVH) zorg totaal meldkamer ontvangt een alarmmelding van u en direct wordt er een spreek/luister verbinding opgebouwd.
De zorg centralist kan nu direct met u spreken en luisteren. (Door de gevoelige ingebouwde microfoon en speaker zal de communicatie
luid en duidelijk zijn op zeker 7 meter afstand van het (SVH) zorg totaal systeem).


Stap 4 :

De zorg centralist die met u spreekt kan direct actie ondernemen en indien nodig een hulpverlener inschakelen om naar u toe te gaan.
Stap 5 :

Met een speciaal zorgslot op de voordeur van u woning, kan de zorgcentralist de hulpverlener een eenmalige code geven om de toegangsdeur te ontgrendelen. (optie) Stap 6 : 

Als de hulpverlener de woning is binnengekomen, drukt deze op de groene knop, een spreek/luister verbinding met de (SVH) zorg totaal meldkamer wordt weer opgebouwd zodat er middels een goede communicatie samen gewerkt kan worden (er kan dan eventueel een doktor of ambulance gewaarschuwd worden). Ook ontvangt de eerste ontvanger een SMS bericht met de tekst ''hulp gearriveerd''Stap 7 :

(SVH) zorg totaal meldkamer kan (indien gewenst) eenmalig een beveiligde online URL naar de hulpverlener sturen met medische gegevens van de hulp behoevende (dit is altijd in samenspraak en toestemming van de huisarts, hulpbehoevende en/of familie). 
Stap 8 :

Wanneer de hulpverlener klaar is met de hulpverlening, drukt deze voor de laatste maal op de groene knop (de
(SVH) zorg totaal meldkamer ontvangt dan het bericht dat de "hulpverlening is verricht" en een spreek/luister verbinding wordt weer opgebouwd om samen met de hulpdienst verlener een eind rapportage op te maken. Deze rapportage wordt dan verzonden naar de zorginstelling, huisarts, en hulpdienst verlener, een werkuren registratie is hierin opgenomen.